Featured

ใบพัดหมุนแล้วทำให้ ฮ. บินได้อย่างไร

อไปเราจะมาดูหน้าที่ของใบพัดกัน การทำงานของใบพัดคือการสร้างแรงยก แรงยกจะมากหรือน้อยความเร็วเชิงมุมในการหมุนของใบพัด และขึ้นอยู่กับรูปร่างใบพัดด้วย รูปร่างของใบพัดที่จะพูดถึงคือตัดขวางของใบพัด (ในวงการการบิน ภาคตัดขวางของปีกเครื่องบินจะเรียกว่า Airfoil) และ มุมเอียงปะทะกระแสอากาศ (Attack angle หรือ Angle of …

การแก้ไขปัญหา RC ฮ.

การแก้ปัญหาลำ ฮ. หมุนรอบตัวเองนี้ทำได้โดยใส่ชุดใบพัดเพิ่ม การใส่ชุดใบพัดเพิ่มจะทำในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นกับการออกแบบซึ่งแต่ละแบบจะใช้หลักการที่แตกต่างกัน ในที่นี้จะอธิบายการแก้ปัญหาจากส่วนแรกของ ฮ. ที่เป็น Co axial helicopter design และConventional helicopter design …

ทำไม ฮ. ต้องมีใบพัดสองชุด

เรามาเริ่มต้นจากฟิสิกส์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการบินของ RC ฮ. (สำคัญแม้แต่กับ ฮ. จริงๆ) ซึ่งเป็นคำอธิบายว่าทำไม ฮ. จึงต้องมีใบพัดอย่างน้อย 2 ชุด ในหน้านี้จะแบ่งการอธิบายออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการอธิบายถึงปัญหาของ ฮ. ไม่สมประกอบ …

การเลือกซื้อ RC ฮ.

ตอนนี้เรารู้จักแบบของ RC ฮ. แล้ว แต่ถ้าเราจะไปซื้อ RC ฮ. แล้ว สเปคของ RC ฮ. ที่เราควรพิจารณาคือ 1. เป็น ฮ. …

มารู้จัก เฮลิคอปเตอร์วิทยุบังคับ กัน

RC ฮ. คืออะไร RC คงย่อมาจาก Remote Control หรือแปลว่า การควบคุมบางอย่างด้วยเครื่องส่งสัญญาณหรือรีโมท และตัวย่อ ฮ. ก็คือเฮลิคอปเตอร์ อย่างที่เราคุ้นเคยกัน ในปัจจุบัน การเล่น …